Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


image

Hill-Rom ClinActiv Plus MCM
Framtidens antidecubitusmadrass

Hill-Rom ClinActiv Plus MCM är nästa generations antidecubitusbehandling med I-mmersion™ Therapy. ClinActiv Plus antidecubitusmadrass är särskilt framtagen för patienter med hög risk, eller redan utvecklade trycksår.

Funktion genom innovation

Att välja rätt underlag är mycket viktigt för att undvika trycksår. ClinActiv Plus antidecubitusmadrass baseras på många års erfarenhet och flera innovationer som gör madrassystemet unikt på marknaden. Madrassen är bland annat utrustad med:

  • Innovativ design optimerar tryckutjämningen för de sårbaraste områdena.
  • Fem oberoende lågtryckszoner.
  • Tryckjustering i realtid med Vario Advanced™ tryckregleringssystem.
  • Nyframtagen korsryggszon med mikrokuddar och flerskiktsdesign.
  • Maximal stödyta genom Real I-mmersion™ Therapy.
  • Dedikerad hälzon med ultralågt tryck för optimalt skydd av det sårbara hälområdet och med förbättrat stöd för underbenen.
  • Flexibilitet i valet mellan kontinuerlig eller alternerande lågtrycksterapi.
  • MCM™ - Luftflödesalternativ för optimal mikroklimathantering.

Till skillnad från konventionella dynamiska madrassystem, som kan ta upp till 20 minuter för att kuddtrycket ska regleras efter brukarrörelser, kan den avancerade Hill-Rom ClinActiv Plus madrassen reglera internt kuddtryck omedelbart oberoende av brukarens storlek, form, vikt eller position. Dessutom skapar den optimal omslutning av patienten vid alla tillfällen.

Kontakta ditt närmaste Kompetenscenter för mer information eller läs mer på produktsidan.

Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.