Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


image

Förflyttningshjälpmedel minsta möjliga passivisering

En viktig filosofi inom rehabilitering är att inte använda hjälpmedel som gör brukaren onödigt passiv. Detta kan ibland vara svårt att kombinera med en trygg och säker arbetsmiljö för vårdpersonalen.

Vi har flera olika typer av manuella hjälpmedel som låter brukaren ta den mesta belastningen samtidigt som hjälpmedlet ger en trygghet för såväl brukaren som personalen om krafterna skulle svika.Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.